Rewind Team

19/07/2024 21:01 69.05 K lượt truy cập
[Dịch Chuẩn] Thiên Đạo Này Đâu Có Ngốc! - This Heavenly Law Is No Muddlehead; The Heavenly Path Is Not Stupid; Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm; 这个天道不昏庸

[Dịch Chuẩn] Thiên Đạo Này Đâu Có Ngốc!

Tên khác

This Heavenly Law Is No Muddlehead; The Heavenly Path Is Not Stupid; Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm; 这个天道不昏庸

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
26/08/2022
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
BOOM工作室, Idol Meow Studio (爱豆喵工作室)
Cập nhật đến
97, 98
Báo cáo

Tóm tắt

Thiên địa vô tình khiến vạn vật trở nên... Ủa, thiên đạo tiền nhiệm là phản diện à, cái nồi này ta không đội đâu nha! Tuy đều là thiên đạo, nhưng chúng ta khác nhau, cứ chém giết hoài đâu có tốt! Xem ta bày lại âm dương, tái tạo luân hồi, khôi phục thế giới tu tiên hoàn mỹ, thu phục toàn bộ nghịch thiên giả làm hậu c... E hèm! Tóm lại là, cứ xem ta đây!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
Loading...

Bình luận

Nội dung liên quan